Controlling

  

Jsme příslušně akreditováni jako sanační poradci nejen u WKO( Hospodářská komora Horního Rakouska), nýbrž disponujeme i odpovídající zkušeností při odborném sestavení a prezentaci sanačních konceptů. U Hornorakouské společnosti pro garanci úvěrů (KGG) , která předpokládá specifické koncepce, jsme registrováni v tamějším sanačním programu na základě prakticky ověřených případů.