EU-dotace

 

Evropská unie nabízí pro investory četné finanční prostředky, které však často zůstávají nevyužity.
Podnikům, které s touto skutečností nejsou běžně konfrontovány, se jeví tyto dotace v jejich úhrnu často jako nepřehledné. A právě zde přicházíme s našimi odborně specifickými vědomostmi, abychom Vám byli nápomocni při snadnějším dosažení těchto plnění (služeb). Konečně, je přece naším úkolem zpřístupnit Vám všechny možnosti a udržovat přehled. V dotačním období 2001-2006 byla zařazena v Bruselu námi úspěšně prováděná žádost o dotaci (Kompetenční centrum potravinářského podniku „Backaldrin“ v České republice) mezi nejlepší tři projekty, žádající o dotaci: „… ecc nalezla správný recept pro žádosti o dotace ze strukturálních fondů!“